Komunikat Wójta Gminy Jeżów o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Jeżów na 2020 rok18.09.2019

Komunikat Wójta Gminy Jeżów o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Jeżów na 2020 rok

18.09.2019

K O M U N I K A T
WÓJTA GMINY JEŻÓW
O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD BUDŻETEM GMINY JEŻÓW
NA 2020 ROK
Szanowni Państwo,

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/271/10 Rady Gminy Jeżów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jeżów, Wójt Gminy Jeżów informuje, iż wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu budżetu na 2020 rok. Wniosek powinien zawierać krótki opis ze wskazaniem przedmiotu, miejsca i zakresu działania oraz przybliżony koszt postulowanego przedsięwzięcia.
Mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem sołtysów. Wnioski można także składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu lub przesłać listownie na adres:

Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Na podstawie złożonych przez Państwa wniosków Wójt Gminy Jeżów dokona wyboru najpilniejszych zadań na rok budżetowy 2020, po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych gminy, i przedstawi w formie projektu budżetu Radzie Gminy Jeżów w terminie do dnia 15 listopada br.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2019 r. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Jeżów
/-/ Mariusz Guzicki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (18 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 września 2019, 11:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107