Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Jeżów 24.06.2019

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Jeżów

24.06.2019

Porządek VII Sesji Rady Gminy Jeżów
w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10:00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
     
PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Debata nad raportem Wójta o stanie Gminy Jeżów za 2018 rok;
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów wotum zaufania. - zobacz>> (508kB) pdf
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2018 rok:
  1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego;
  2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3) dyskusja;
  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2018 rok; - zobacz>> (661kB) pdf
  5)  podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie za 2018 rok; - zobacz>> (3345kB) pdf
  6)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie za 2018 rok. - zobacz>> (10022kB) pdf
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
  1) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
  2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym;
  3) dyskusja;
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. - zobacz>> (1174kB) pdf
 9. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2019 – 2022;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
  3) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych, w tym parków, skwerów, placów zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów  - zobacz>> (6547kB) pdf
  4) w sprawie zbycia nieruchomości. - zobacz>> (715kB) pdf
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (24 czerwca 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (24 czerwca 2019, 15:06:24)

Ostatnia zmiana: Kinga Goliat (26 czerwca 2019, 13:51:23)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150